Κάστρο Βόνιτσας

Ίσως να προϋπήρχε κάποιο κτίσμα όμως το κάστρο που σώζεται σήμερα πάνω από την πόλη της Βόνιτσας κοιτάζοντας τον κόλπο του Αμβρακικού, κτίστηκε γύρω στο 1070 από τους Ενετούς, οι οποίοι έλαβαν από το Βυζάντιο το προνόμιο να κτίσουν το φρούριο και να εκμεταλλευτούν το λιμάνι.

Το κάστρο άριστα προσαρμοσμένο πάνω στο λόφο και εκμεταλλευόμενο τις ανωμαλίες του εδάφους στέκεται πλήρως εναρμονισμένο με το τοπίο αλλά και πολύ καλά προφυλαγμένο από τις επιθέσεις.

Μέσα στο κάστρο θα δείτε εκτός από τα τείχη και τις πολεμίστρες ένα κυκλικό ναό αφιερωμένο στην Αγία Σοφία. Με Βασιλικό διάταγμα το 1922, το κάστρο χαρακτηρίσθηκε ως “προέχον βυζαντινόν μνημείον”.