Παναγία του Μαύρικα

Η Αγία Τριάδα του Μαύρικα βρίσκεται κοντά στη λίμνη Λυσιμαχία. Είναι βυζαντινός ναός του 9ου αι. Είναι μισοβυθισμένος λόγω των προσχώσεων και εκτελούνται έργα ανασκαφής για την ανάδειξη του μνημείου.